Isore s.r.o.

PELETY A BRIKETY

veľkoobchod maloobchod doprava

Drevené vykurovacie Peletky a Brikety

sú vyrobené zo 100% -ného prírodného materiálu z drevných pilín a hoblín, ktoré sú druhotne spracované, ako vedľajší produkt pri spracovaní dreva v špeciálnych lisoch pri vysokom tlaku. Do zmesi nie je pridávané žiadne pojivo ani chemické látky. Peleta má valcovitý tvar o hrúbke 6mm a dľžke 20mm.

Všetky produkty sú vyrobené z rovnakých vstupných surovín vďaka čomu je dlhodobo zabezpečená rovnaká kvalita. Je to dôležitým faktorom pre stabilitu prevádzky peletových kotlov v dlhodom časovom horizonte režimu práce spaľovania a horenia peliet. Drevné pelety sú vhodné pre všetky druhy peletových pecí a kotlov.

Zloženie a parametre

Peletky aj brikety sú vyrobené zo 100% dreva bez chemických dodatkov. Žiadne spekance.

  • Výhrevnosť : 20,9 MJ/kg
  • Obsah pôvodného popola: 0,5%
  • Priemer : 6 mm
  • Dĺžka: 20 mm
  • Balenie : 15 kg PE balenia
  • Hmotnosť palety: 1 095 kg
  • Kamión: 20 paliet x 1 095kg - 21,90 tony
  • Norma : parametre normy EN PLUS A2

Certifikát kvality vydaný medzinárodne uznávanou organizáciou ASG GERMANY, PCU DEUTSCHLAND
Aktuálny cenník: na vyžiadanie