Isore s.r.o.

SOLBET

Porobetónové tvárnice

Pórobetón Solbet

Originálny pórobetón SOLBET je klasikou medzi stavebnými materiálmi, ponúka vysoký štandard tepelnej izolácie, mimoriadnu stabilitu a odolnosť, ľahkú manipuláciu a spracovanie, je nehorľavý a zaisťuje príjemnú vnútornú klímu. Okrem týchto vysokých funkčných vlastností charakterizuje pórobetón značky SOLBET tiež ekologický prístup. Pórobetónové tvárnice SOLBET sa vyrábajú výhradne z prírodných surovín ako je piesok, vápno, cement a voda. Suroviny použité na výrobu tvoria veľkú časť zemskej kôry a sú vďaka tomu prakticky nevyčerpateľné, ich ťažba prebieha navyše spôsobom, ktorý je šetrný k životnému prostrediu.

Vlastnosti a výhody

Výnimočné tepelnoizolačné parametre SOLBET súvisia s jeho štruktúrou, zloženou z miliónov vzduchových pórov. Vzduch uzavretý v póroch, ktorý nemá možnosť cirkulovať, je tým najlepším izolantom. Vďaka tomu má pórobetón rovnaké tepelnoizolačné vlastnosti vo všetkých smeroch, redukuje výskyt tepelných mostov a znižuje tak prevádzkové náklady budovy. Vďaka chemickej reakcii tak vzniká materiál s čo najväčšou pevnosťou a únosnosťou a taktiež maximálnym vylahčením, ktoré zaručuje čo najvyššiu tepelnoizolačnú schopnosť.

SOLBET tak má najlepšie tepelnoizolačné vlastnosti zo všetkých murovacích stavebných materiálov. V zime akumuluje teplo, v lete je v dome príjemný chládok. Dom z muriva SOLBET je optimálne izolovaný aj bez pridanej izolácie. Šetrí energiu, chráni životné prostredie, vytvára pohodu. Pórobetón SOLBET je izolačne výhodný,nehorľavý,nenasiakava vodu, je cenovo dostupný a ľahko spracovateľný. Tvárnice o hrúbke 30 cm sa perfektne hodia na murovanie hospodárskych budov alebo neoteplených garáži. Tvárnice o šírke 24 cm je možné zatepliť. Týmto sa získa ľahká konštrukcia stien.

Druhy tvárnic

Images
Images
Images

Technický popis

Únosnosť v tlaku

Tvárnice SOLBET sú určené pre stavbu stien nosných aj nenosných. Technologický proces výroby umožnuje získať optimálne parametre únosnosti v tlaku pre rôzne triedy hustoty. Preto dom vymurovaný v systéme SOLBET bude trvalý a solídny. Tabuľka dole uvádza únosnosti v tlaku pre rôzne triedy hustoty zhodné z normou PN-EN 772-1.

Trieda hustoty Stredná únosnosť v tlaku [MPa]
400 2
500 2.5
600 3
700 4

Tepelná izolácia

Pórobetón je jediným jednorodým materiálom, z ktorého možno vyrábať nosné elementy stavby pri zachovaní veľmi dobrých parametrov tepelnej izolácie. Pre spoznanie tajomstva dobrej tepelnej izolácie tohoto materiálu sa treba pozrieť na štruktúru materiálu. Pri prehliadaní tvárnice SOLBET vidno, že je to materiál z jednorodej pórovatej štruktúry. V prípade tvárnice triedy 400 možno smelo tvrdiť, že około 80% pórobetónu tvorí vzduch. Je známe, že vzduch je vynikajúcim tepelným izolátorom.

Hodnota súčiniteľa λ v prípade pórobetónu záleží predovšetkým od objemovej hustoty. Pórobetón o menšej objemovej hustote má lepší(nižší) súčiniteľ tepelnej vodivosti λ, čiže je lepším tepelným izolátorom. Pre tvárnice SOLBET v triede hustoty 400 je hodnota tohoto súčiniteľa λ=0,11 W/mK. Iným parametrom tepelnej izolácie je súčiniteľ U. Súčiniteľ prenikania tepla opisuje množstvo tepla prechádzajúceho cez 1m2 povrchu prekážky. Čím menšia hodnota tohoto súčiniteľa, tým lepšia tepalná izolácia. Pre jednovrstvové steny z tvárnic SOLBET Ideal hrúbky 42 cm máme hodnotu súčiniteľa prenikania tepla U=0,25 W/m2K. Parametrom opisujúcim tepelnú izoláciu materiálu je súčiniteľ tepelnej vodivosti λ.

Tabuľka tepelno-izolačných vlastností

Trieda hustoty Súčiniteľ λ [W/mK] Hodnota súčiniteľa U [W/m2K] pre steny z tvárnic SOLBET o uvedenej triede hustoty a hrúbke v milimetroch
60 80 120 80 240 300 360 420
400 0.11 0.43 0.35 0.29 0.25
500 0.135 0.95 0.67 0.52 0.42 0.36
600 0.16 1.84 1.5 1.09 0.78 0.6 0.49 0.42
700 4 1.54 0.89